Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Izsludina LEADER projektu konkursa 4.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 23. februāra līdz 2018. gada 23. martam.

4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 148 437,79 EUR.

Mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību.

Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:

  •  70%;
  •  kopprojekta gadījumā – 80%.

 Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

  • 20 000 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:

1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pasta adresi: vai iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS): https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „Projekti” / „Projektu konkursi”).

Jolanta Kalinka, Inese Bramane
"Bauskas rajona lauku partnerība"
29781969, 26752200

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933