Investīciju objekti

Vecumnieku novada dome ir izveidojusi brīvo nekustamo īpašumu datu bāzi, kura tiek papildināta ar informāciju par īpašumiem visā Vecumnieku novada teritorijā. Lai pilnveidotu datu bāzi, aicinām arī privātīpašniekus iesūtīt informāciju datu bāzes papildināšanai par saviem nekustamajiem īpašumiem (telpas, zeme, ēkas), kurus Jūs vēlētos piedāvāt nomai/pārdošanai. Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu (pieteikuma forma ēkām/telpām šeit; pieteikuma forma lauksaimniecības zemei šeit) un nosūtīt uz e-pastu: . Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Alīnai Žukauskai pa tālr. 63920596.

Īpašnieks

Adrese

Platība

Papildus info

Privāts

Rīgas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 2424 m2

Ēka: 280,4 m2

ŠEIT

Izsoles noteikumi
Privāts

„Pasta māja”, Valles pagasts, Vecumnieku novads

94,1 m2

ŠEIT

Izsoles noteikumi

Privāts

„Deviņzari”, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 9,6 ha

Ēka: 142,4 m2
ŠEIT

Privāts 

“Zustrenes”, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads Zeme: 17,71 ha ŠEIT
Privāts Puduri", Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads Zeme: 6 ha ŠEIT
Privāts Jāņkalni, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads

Zeme: 9,5 ha

Ēkas: 257,2 m2

ŠEIT Zemes un ēku plāns
Privāts

Liepu aleja 5, Bārbele, Vecumnieku novads

Ēka: 105,1 m2

ŠEIT

Izsoles noteikumi

Inventarizācijas lieta
Privāts

„Laukputni", Valles pag., Vecumnieku novads

Zeme: 11,55 ha

ŠEIT
Privāts

"Roņsalas", Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 3,7 ha

ŠEIT
Privāts

"Roņsalas", Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 6,8 ha

ŠEIT
Privāts

Rīgas 35, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 515 m2

Ēka: 410,9 m2

ŠEIT
Privāts

Rīgas 29B, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads.

Zeme: 1465 m2

Ēka: 422,9 m2

ŠEIT